Hur du det med dina polariteter? Tillåter du dig själv att både ock? Eller slår skammen till? Finns det annat som hindrar?

Jag tänker att vi människor föds med alla polariteter inom oss. Alla möjligheter, åt alla håll. Framåt – avvaktande, initiativtagande – följande, inlyssnande – tydlig. Som barn är vi enormt lyhörda på – ”Vad ska jag göra för att bli älskad?”. Den ena polariteten uppmuntras, den andra skuggas. Jag vet att även generna spelar roll (Anders Hansens ’Din personlighet’ på SVT), men här fokuserar jag på miljön, det relationella, hur vi blir till i mötet med den andre.

Att vara fri som människa handlar bland annat om att kunna röra sig fritt, att ha tillgång till båda polariteterna och alla skalor däremellan – full tillgång till oss själva.

Om du exempelvis ofta tycker dig vara

Inlyssnande
Omtänksam
Kärleksfull

…kan du fråga dig själv – vad skulle jag sätta som polaritet till de olika egenskaperna? Vad polariteten blir kan se olika ut för oss. Polariteten till glad kan vara ledsen för någon och arg för någon annan. Och tittar vi på inlyssnandet kanske det handlar om inlyssnande av andra. Då kan polariteten bli inlyssnande av dig själv.

Hur du det med dina polariteter? Tillåter du dig själv att vara i båda delarna? I skalorna däremellan? Eller slår skammen till? Finns det annat som hindrar? Om polariteten till inlyssnande blir egocentrisk för dig, kan det vara en signal om varför det är oskönt för dig att befinna dig där. Ibland kan polariteten till olika ord bli samma. Om polariteten till flera olika ord (inlyssnande, omtänksam, kärleksfull) blir egocentrisk, är det lätt att förstå om man klamrar sig fast vid den motsatta polariteten. Vem vill vara egocentrisk? Då kan jag förstå att skamrekylen kan slå till när du kommer hem från en fest, där du tagit plats och bjudit på dig själv. Har du varit egocentrisk?! Eller finns det andra ord du kan välja som polaritet till inlyssnande? Hur blir det om du väljer ’öppen’? ’Generös’? ’Spontan’? Du kanske uppfattades som skithärlig av de andra!

Om många av dina egenskaper har fokus på andra, kanske du har något viktigt att upptäcka i dess polariteter. Det kan handla om gränssättning, integritet och egenvärde.

Polariteterna samspelar med varandra. Ju mer du släpper fram sorgen i dig, desto mer tillgång får du till glädjen. Jag hade en klient som gick hos mig några år, där vi bland annat bearbetade en förlust, en stor sorg. En dag kom klienten in till mig och sa –”I helgen kände jag glädje på riktigt. Skön, äkta glädje ända inifrån. Det är första gången på 15 år!”.

Det vi hade arbetat med var sorgen. Genom sorgen kom glädjen.

Ju mer fri du blir att röra dig mellan polariteterna inom dig, desto mer tillgång får du till hela dig.
Frihet att vara du!

Relaterade inlägg

Gestaltterapi

Barndomen i terapin?

Jag läser en artikel om terapi och barndomen. I gestaltterapi utgår vi mycket från nuet. Med nuet menar jag inte främst din generella livssituation just nu, utan det omedelbara nuet, stunden just här och nu Läs mer…

Gestaltterapi

Gratis terapi för alla

Aldrig har så många mått så dåligt för så mycket pengar. Hälften av oss svenskar har eller kommer någon gång att drabbas av psykisk ohälsa. Det är hälften av alla du känner. Varannan person du Läs mer…