Syftet med härskartekniker är att förminska mottagaren. De flesta sändare vet inte att det är härskartekniker de sysslar med. Men en organisation som tar ansvar för att synliggöra härskartekniker är en organisation med en sund framtid. Här arbetar vi med att identifiera de olika härskarteknikerna, hur de tar sig uttryck, vilka ni ser i er vardag och hur ni kan hantera dem för att tillsammans bli en sundare och starkare grupp.


Vad behöver du?
Konsten att mötas med retorik och gestaltterapi
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding