I dagens samhälle är vi väldigt mycket vårt eget varumärke. Oavsett vad du jobbar med. Personlighet säljer. Rykten sprids. Vi människor är snabba – snabbare än vi vill erkänna – på att döma. Vi läser av, tolkar och sätter etiketter på de vi möter. Vem är du i olika relationer, med olika personer, i olika situationer? Öka din medvetenhet om dig själv. Ta över ägandeskapet av ditt eget varumärke.

Vi tar med oss förstoringsglaset och spegeln för att fördjupa oss i en av retorikens tre hörnstenar – ethos; din karaktär, det förtroende du skapar och ditt rykte.

I den här workshopen drar vi nytta av varandra i rummet. Möten, interaktion, likheter och olikheter. Vi använder oss av det som händer i rummet. Du påverkas. Du påverkar.

  1. Hur uppfattas du?
  2. Hur vill du uppfattas?
  3. Hur kommer du dit?

Få en djupare förståelse för ditt ethos, hur du påverkar och hur du övertygar!


Vad behöver du?
Konsten att mötas med retorik och gestaltterapi
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding