Se mig berätta om vad gestaltterapi är.

-“Det känns som att jag håller på att bli den jag är” sa en av mina klienter nyligen. Det är så mycket gestalt i de orden. Det handlar om att finna och uppdatera sina egna svar på vad man vill och behöver i livet. Sitt liv!

Gestaltterapi är en av världens vanligaste psykoterapiformer. En form som ofta bidrar till att klienten känner sig väldigt sedd. Man kan utgå från nuet på olika sätt – din generella livssituation just nu, eller den omedelbara stunden just här och nu. I gestalt har vi det sistnämnda som utgångspunkt. Hur är det att vara du precis just i denna stund?

Det jag personligen gillar med gestalt är att det känns så på riktigt. Vi är båda människor, jämlikar, som möts och påverkas av varandra. Du med ditt behov, din beställning och jag med min erfarenhet och kunskap. Tillsammans utforskar vi hur du har det. Vi arbetar nyfiket och lekfullt, experimenterar och testar oss fram. Hur gör du i olika situationer, i olika relationer och hur blir det för dig? Vi arbetar med en ökad medvetenhet på kroppen. Känslor är en tolkning av kroppens förnimmelser. Genom att lära känna din kropp, blir du mer medveten kring dina känslor och behov.

När det handlar om personlig utveckling fokuserar många på framtida mål. Gestalt bortser inte från det, men lägger fokus på nuläget, snarare än målbilden. För mig, som har haft en vana att rusa snabbt har det varit oerhört provocerande. Och oerhört givande! Förändringsparadoxen inom gestalt visar just på att vi uppnår förändring när vi blir den vi är, inte när vi försöker bli något som vi inte är. Det snabbaste sättet är ibland att vara väldigt långsam. Gestalt stöttar dig att bli mer av den du är. När du hittar och följer din egen kompass, får du tillgång till det liv du vill skapa och leva. Mer tillgång till dig själv helt enkelt.

Något jag är väldigt stolt över är denna gedigna gestaltterapeututbildning. Bland mycket annat kräver den att vi jobbar intensivt och många år med oss själva, som människor. Du vet – ge syrgasen först till dig själv, hjälp sedan andra. Det ger en stadigare trygghet för dig som klient, när du möter din gestaltterapeut.

Ditt liv är ditt ansvar – och din möjlighet. Jag vill gärna bidra till ökad medvetenhet om dig själv, dina mönster och dina relationer.

Terapin är för människor som vill leva ett mer medvetet liv. Om vi bli mer medvetna om våra behov, våra kroppssignaler och vår förmåga att sätta gränser, ökar vi chanserna att kunna leva det liv vi vill leva. 

Läs mer om hur jag beskriver gestaltterapi här. På följande länkar kan du läsa mer om gestalt, mig som terapeut och även hitta andra gestaltterapeuter: 

gestaltakademin.se
http://www.gestaltterapeuterna.se/sok-terapeut/hitta-terapeut/item/inez-victor
Om du väljer mig som din terapeut, möts du av lyhördhet, värme och en nyfikenhet att utforska. En lekfullhet i att experimentera, testa och våga – tillsammans. Skicka ett meddelande om du är intresserad, så ser vi om vi tror att vi matchar. Det är aldrig för sent att börja satsa på ditt eget välmående.

Auktoriserad gestaltterapeut med två års grundutbildning, följt av fyra år på Terapeutprogrammet på Gestaltakademin.
 

Kostnad 950 kr (inkl moms) / 60 minuter. Jag tar emot i Knivsta, Uppsala, Stockholm samt digitalt.
Varmt välkommen!

Du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag via ePassi och actiway.se.
Läs mer under Friskvård. 


Hur vill du utvecklas?
Inspirationsföreläsningar
Workshops
Personlig coachning
Retorikskugga
Individuell terapi
Parterapi
Grupputveckling