Dåliga relationer – usla resultat.

Psykologisk trygghet – strålande resultat.

Att satsa på grupp, tillit, och internkommunikation är det billigaste och mest hållbara sättet att arbeta med effektivitet. 

Vi påverkar – med allt från ordval till nervsystemsnivå. Kommunikationen på arbetsplatsen påverkar hur vi mår, vilket i sin tur påverkar det arbete vi utför. Jag arbetade med en grupp en gång som sa att ”Vi misslyckas hellre inför kunden, än inför varandra”… 
 
Hur påverkar och påverkas du? Hur bidrar du till grupp och stämning? Vilken roll bär vi i det gruppen befinner sig i? Hur kan vi alla bidra till psykologisk trygghet i gruppen?
 
Tillit är en viktig ingrediens och vägen dit kan vara snårig. Baserat på teorier tar vi oss fram med en varsam och tydlig hand, i ett tryggt rum, med öppna samtal och givande övningar. Allt för att öka tilliten, förtydliga kommunikationen och förstärka relationerna på er arbetsplats.
 
Det här är ett sätt att arbeta ordentligt med er grupp och era svårigheter. Det är krävande – och givande! Det blir hållbart och långsiktigt – inifrån och ut.
 
Vill du utvecklas själv och inte med din arbetsplats? Ta chansen och gå vår öppna kurs i Psykologisk trygghet 12-14 juni 2023 på vackra Älvkarleö Herrgård.