Process med ledningsgrupp:
”Det viktiga var ledningsgruppens utveckling. Inez är kompetent och leder svåra processer på ett naturligt och bra sätt.”

Anders Pettersson, skolområdeschef, Uppsala Kommun

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ethosdag (förstärk din trovärdighet) för framtida chefer på Tre:
”Inez har ett magiskt öga för gruppdynamik och en härlig förmåga att få alla engagerade!”

Anders Eriksson, Tre

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Utveckling för personalgrupp, ledningsgrupp samt handledning.
”Jag har, under de 20 år som jag arbetat övergripande inom skolväsendet, vid ett flertal tillfällen anlitat Inez Victor.

  • Jag har anlitat Inez för kompetensutveckling kring retorik för större personalgrupper vilket alltid varit mycket uppskattat av samtliga deltagare och av mig som beställare.
  • Jag har anlitat Inez för utveckling av ledningsgruppen. Det har varit oerhört givande för gruppens utveckling och inneburit att gruppen ökat sin effektivitet och det har starkt bidragit till utvecklingen av ett mer gynnsamt gruppklimat.
  • Jag har också anlitat Inez för egen handledning och utveckling av mitt ledarskap.

Oavsett vilket uppdrag Inez genomfört har det skett med stor lyhördhet för mina behov som beställare. Inez har varit lyhörd för mina och gruppens behov och anpassat sina upplägg därefter. Alla kompetensutvecklingsinsatser har varit av mycket hög kvalitet och samtliga insatser har fått mycket goda resultat i utvärderingar.”

Ingela Hamlin, Utbildningsdirektör

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chefsstöd
”Jag och min arbetsgrupp drev tre komplexa projekt på Scania CV AB där jag arbetade som Group Controller. Projekten var i hög grad tvärfunktionella och ställde höga krav på kommunikation och informationshantering. Vi tog stöd av Inez som retorikcoach för att lära oss att på bästa sätt kommunicera i projekten.

Inez genomförde uppdraget på ett utmärkt sätt:

  • Genuin och bred kunskap om retorik, kommunikation och påverkansarbete – som hon också kan föra vidare.
  • Verksamhetsförståelse – Inez satte sig snabbt in i av vad vi vill uppnå och hur vår miljö såg ut.
  • Personlig förståelse – Inez länkade arbetet och det arbete med till våra personliga förutsättningar, styrkor och utvecklingssidor.

Dessutom var det alltid mycket roligt och trevligt att jobba med Inez – nog så viktigt!


Jag kan starkt/å det varmaste rekommendera Inez i uppdrag inom kommunikation, coaching och chefshandledning.”

Henrik Fellesson, Group Controller Scania

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Retorikutbildningar på Stockholms Universitet

”Inez visade stort engagemang inför sitt undervisningsuppdrag. Jag hade många givande och utvecklande samtal med Inez där hennes gedigna retorikkompetens blev mycket tydlig. Det blev ett engagerat, kreativt och framåtdrivande samskapande oss emellan. Det här vittnar om Inez seriositet och ambition.

Inez har lagt upp seminarierna på ett utmärkt sätt för att ge studenterna stöd i deras retoriska utveckling till lärare. I kursvärderingar har studenterna lyft fram Inez lyhördhet, goda förmåga att ge retorisk respons och skapa ett tryggt gruppklimat.

Det märks att Inez har en gedigen erfarenhet av att arbeta i grupp, med människor, retorik och relationer. För mig som kursansvarig har det känts tryggt och professionellt att arbeta med Inez under hela processen; inför, under och efter kurserna.

Jag rekommendera varmt Inez för allt från föreläsningar till processarbete i grupp. Hon levererar både glädje, inspiration och kunskap, alltid på ett sätt där individerna känner sig sedda och viktiga.”

Erika Carlén, kursansvarig Stockholms Universitet

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Inspirationsföreläsning på Hewlett Packards kunskapsdagar:
”Inez kom in som en frisk fläkt på vårt amerikanska bolag men tog oss ganska snart med full storm. Hennes sprudlande energi tillsammans med en passion för ämnet retorik gav oss en hisnande färd med skratt och eftertanke om vartannat. Inez besitter dessutom den ovanliga begåvningen att få oss i publiken att spela rollspel som inte blir vare sig tafatta eller pinsamma. Istället gav de oss minnesvärda aha-upplevelser att ta med i vardagen och som man kan ha nytta av både i sin professionella kommunikation men även i den privata. Det blir roligt med Inez som föreläsare och hennes samlade kunskap i ämnet retorik är värdefullt för företag att låta sina anställda ta en liten del av.”

Sara Di Giovanni, Recruiter Nordics, Nordic Team Lead, Hewlett Packard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Inspirationsföreläsning på kick off: 
”Jag anlitade Inez Victor som föreläsare under en Kick Off vi årligen anordnar för alla hotell i Nordic Choice Hotels.

Den programpunkten fick senare högst betyg av allt programinnehåll i utvärderingen! Med glädje, humor, glimten i ögat och på ett oerhört inspirerande sätt så lärde Inez ut grunderna i retorik och påvisade vikten av bra och tydlig kommunikation i både tal- och kroppspråk när vi som hotellmedarbetare möter våra gäster. Deltagarna fick själv utöva små övningar som fick dem att ännu bättre förstå skillnaderna av bra och mindre bra kommunikation. En av deltagarna blev till och med så inspirerad av Inez att hon senare valde att börja studera retorik!
Jag kan varmt rekommendera Inez inspirationsföreläsningar – oavsett vilken bransch du är i.”

Marie Gehlin, CRM & Loyalty/Nordic Choice Hotels

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop i WOW-presentationer och retorik i vardagen:
”Jag anlitade Victors Retorik för att leda en workshop för Tobiis marknadsavdelning. Övningen skulle vara inspirerande, kompetensutvecklande och stärka teamet. Vi definierade tillsammans några nyckelbegrepp att fokusera på, men utöver det hade Inez fria händer att utforma övningen. Vi hade en väldigt lyckad halvdag och det korta formatet till trots lyckades Inez överträffa mina högt ställda förväntningar. Alla gick därifrån nöjda och glada med ett sug efter mer retorik!”

Sara Hyléen, marknadschef, Tobii Technology AB

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet: 
”Till varje tillfälle hade jag i uppdrag att förbereda ett kort tal som jag sedan fick feedback på när vi sågs. Denna modell fungerade ypperligt och jag kände bara efter några gånger hur jag gjorde stora framsteg, både innehålls- och presentationsmässigt. Kursen gav mig god insikt i hur jag själv framstår som talare och försåg mig med ett antal konkreta verktyg för att förenkla och utveckla mina kvalitéer inom området. Rekommenderas starkt!”

Alexander Rodriguez Forsgren, Managementkonsult PwC Advisory

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Inspirationsföreläsning:
”Inez Victor, retorikens grunder och praktiska tillämpning har fascinerat mig under många år. Att jag såg fram emot utbildningsseminariet med dig var inte så konstigt. Du levererade passionerat den praktiska nyttan med slående exempel och retorikens grunder. Föreläsningssalen var smockfull och intresset på högsta nivå då MiG Marknadsföreningen i Göteborg fick ta del av dina kunskaper i ämnet. Vi (MiG) har fått en fantastisk feedback från dem som medverkade varför jag hoppas få upprepa seminariet inom en inte allt för lång framtid. Tack Inez för att mitt intresse för retorik ytterligare stärkts.”

Kristina Cohn Linde
Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet:
”Hej Inez,

Jag tankte att jag skulle ta tillfallet i akt att tacka dig for ditt go go yeah yeah i min retorikresa!

I onsdags stod jag namligen infor ett hundratal plus personer pa Pecha Kucha och berattade om aret pa Kiribati och det gick riktigt bra och kandes roligt!

Sa nu ar jag redo for mera =)
Jag ska halla dig i framtanken nar det galler egna eller andras retorikbehov…”

Annevi Sjöberg, frilansande hållbarhetskonsult

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop i retorikens grunder: 
”Mailar till dig för att jag än en gång vill tacka för igår! Gårdagens sittning är dagens snackis på kontoret och betyget är genomgående mycket bra! Ämnet engagerar och många sitter idag och påpekar varandras pluttifieringar… För att hålla liv i detta har jag bestämt mig för att låta någon säljare ”öppna” fredagsmötet, därefter får var och en i gruppen ge en ”hamburgare” till talaren! Hoppas vi fortsätter hålla kontakten. Önskar dig en trevlig helg! Tack!”

Daniel Elm, Sales Manager Key Accounts, Metro Nordic Sweden AB

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet – train the trainer:
”Redan efter tre coachtillfällen har utvärderingarna av mina kurser förbättrats enormt. Förra veckan fick jag ett snitt på 8,28 där 9 är max. Utbildningsföretaget frågade hur jag lyckats bli så bra helt plötsligt.”

Ulf Månsson, VD och utbildare inom IT, Lumagate

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Två dagars argumentation och presentation:
”Inez, din utbildning är den bästa jag gått alla kategorier! Är så oerhört glad att jag fick möjlighet att gå den. Ofta har jag svårt att ta med mig lärdom från utbildningar och implementera det jag lärt mig, men detta kommer att sitta som Mount Everest! ALLT i utbildningen är användbart, tänkvärt och lärorikt! Inget onödigt vetande, inga utfyllnadsövningar och inga ”sitta-och-lyssna-på-föreläsaren-i-två-timmar-och-få-träsmak-i-häcken”-crap! Sååååå bra!!!

Jag gick upp direkt till mitt team och körde lågstatus och högstatus på dem. Det blev succé!!! Direkt efter det gjorde en medarbetare 2 sälj i högstatus. Point taken och succé!”

Caroline Björkman, Gruppchef, Hi3G Access AB – mobiloperatören 3, tillika MENSA-medlem

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Inspirationsföreläsning:
”Vill bara tacka dig och ge dig feedback från i onsdags, MIG-seminariet i Göteborg.

Du hade en härlig framtoning med mycket humor och klargörande om viktiga saker att tänka på. Mycket av det du talade om var jag medveten om men du tydliggjorde det på ett väldigt bra sätt. Både det med talarstolen och också att använda sig av rörelse i rummet. Här hade du ett underbart tillfälle där du kunde byta plats och verkligen gå från en tavla till en annan. Tack för alla dessa tips och idéer. Tack för råden att inte prata samtidigt som jag skriver eller visar bild. Tror dessvärre jag gjort det, Men nu skall jag tänka på det. Bra med övningarna vi gjorde. Också där blev saker väldigt tydliga.”

Annelie Öster, Hotell & reseverket

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet:
Jag ville jobba på min presentationsteknik med fokus på ”hur” jag kommunicerar och hur jag får ut mitt budskap i mina presentationer. Tillsammans med Inez har jag jobbat med min röst, pondus i framförande och hur jag kunnat göra mina presentationer mer inspirerande. Vi har arbetat med berättelser och Inez har verkligen pushat mig att våga mer. Jag har förändrat hela min förberedelse inför möten och stora presentationer. Jag har också ändrat hela min approach och det bästa av allt: jag kan praktisera och applicera alla övningar på verkliga situationer på jobbet. Jag har helt bytt strategi för hur jag framför mina presentationer. Jag har kört en stor presentation utan power point, fokuserat på mitt kroppsspråk, inlett med en berättelse som knyter an till presentationen, strukturerat presentationen enligt föreslagen mall.

För mig har det verkligen varit en wow-upplevelse att känna mig så insatt, förberedd och förlitat mig på min förberedelse och haft kul på scenen på samma gång. Genom den personliga coachningen har jag fått struktur, feedback på mitt framförande och jobbat med mina svagheter. Allt som allt en toppencoachning!

Ulrika Hildebrand, Commercial Manager, Ericsson

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tre veckors retorik på Sälj och Marknadshögskolans yrkesutbildning:
”Tack för en mycket givande kurs, jag trodde aldrig att jag skulle nå så här långt på denna korta tid, jag höll en presentation för 130 personer i torsdags på exakt 15 minuter. Jag fick så mycket beröm efteråt för att jag verkligen bjöd in publiken på ett sätt de aldrig sett mig göra tidigare, snacka om att jag var stolt!

Ha det bra Inez och hoppas att våra vägar möts igen. Tack för allt du lärt mig på Retorikens väg.”

Elisabeth Björklund, Posten

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop – retorik för kvinnor: 
”Jag har en roll där jag måste kommunicera och uttrycka mig tydligt och övertygande. Detta var relevant och intressant. Bra presenterat samt mycket intressant innehåll. Inez var mycket pedagogisk, underhållande och tydlig. MYCKET NÖJD, GÄRNA UPPFÖLJNING!”

Anna Trotter, TeliaSonera International Career AB

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet: 
”INSPIRATION, GLÄDJE, SJÄLVFÖRTROENDE, SJÄLVINSIKT… med Inez som coach/supporter har jag utvecklats och tagit stora kliv mot framgång! TACK! Kram”

Ulrika Waltrén, Elekta

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworksshop – WOW-presentationen: 
”Energi och kommunikation! Har just haft en jätteinspirerade dag tillsammans med Inez och kollegor!! Förutom att ha roligt och trevligt tillsammans så gjorde Inez vissa saker som man kan tycka är självklara ännu mer uppenbara, t ex hur tydligt det är att man kommunicerar med hela kroppen, med rörelser och hållning lika mycket som med powerpointbilder och ord. Vi gick därifrån fyllda av energi att våga lite mer och presentera saker roligare och med mer känsla!”

Henrik Fellesson, Head of Business Control, Scania

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop – härskartekniker:
”Suveränt verktyg som borde vara obligatoriskt för alla att ta del av. Även härskartekniker och mottekniker för detta. Alla borde känna till detta och känna ansvar för varandra och oss själva. Utbildningens innehåll var omfattande, tydligt, roligt/trevligt framfört.”

Annie Gozzi, Uppsala Kommun

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop – retorik för kvinnor: 
”Inez var bra på att fånga intresset, hålla det vid liv under hela kursen och att nå fram med budskapet. Man kommer minnas det som sas. Inspirerande.”

Veronice Sörensen, Atlas Copco AB

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Endagsworkshop – retorikens grunder:
”Mycket bra innehåll överlag. Jag kommer få stor nytta av nya kunskaper i mitt dagliga jobb och liv.”

Christina Clasén, Dab Dental AB

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Halvdagworkshop: Lek er till teambuilding
”Tack! Vilket bra jobb du gjort! Det blev ännu bättre än jag hade hoppats på! Underbart roligt och nyttigt för mig själv och alla andra! Du fick oss att göra sådant som vi trodde att vi inte vågade genom din förmåga att bjuda på dig själv, vara inkännande, trygg, rolig och kunnig! Du är otroligt proffsig, rolig och naturlig! Jag är så tacksam över att du gav oss möjlighet att få använda oss av dig på en så viktig dag! Kram!”

Viveca Kalin, Chefsjuksköterska, SLL, Psykiatri Nordväst

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet:
”Du är det bästa som hänt mig i utbildningsväg. Jag utvecklas och har fått verktyg och säkerhet att kunna leda Svea framåt. Det är ju retoriken som är nyckeln! Ska bli kul att fortsätta jobba med dig.”

Inger Hultin, VD, Svea Leasing

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Inspirationsföreläsning på nätverksträff:
”En gång om året arrangerar Svensk Energi en nätverksträff för kundservicemedarbetarna inom energibranschen. Vi brukar börja konferensen med en middag som föregås av en gruppaktivitetet. Syftet med detta är att tillföra ny kunskap för deltagarna men lika viktigt är att de ska lära känna varandra och få fördjupad kontakt med branschkollegor.

Victors retorik fick i uppdrag att genomföra en Retorikskola med deltagarna, under en timme skulle hon inviga deltagarna i kommunikationens hemligheter. Det tog ungefär två minuter för Inez att få igång nästan 70 personer att jobba med de uppgifter hon gav dem! Under en timmes tid sjöd Villa Villekulla av intensiv  och emellanåt ganska högljudd aktivitet, allt under Inez kompetenta och lyhörda ledning.

Tack vare Inez förmåga att från första kontakten vi hade, sätta sig in i uppgiften och noggrannhet vad gäller målgruppen kände jag mig som ansvarig mycket lugn och övertygad om att det skulle bli en lyckad början på kvällen.  VI var på Junibacken och Inez såg genast hur hon kunde använda lokalen för att ytterligare förstärka sitt budskap! Det är verkligen roligt att arbeta tillsammans med ett sånt proffs!”

Marie Wiklund, Projektledare, Svensk Energi

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Coacheeprogrammet:
”Jag anlitade Inez som retorikcoach när jag fick mina första uppdrag som föredragshållare och moderator. Inez visade sig vara en härlig blandning av, struktur, professionalism och lekfullhet. Jag fick en trygg känsla, Inez visste vad hon gjorde. Hon har gedigna kunskaper om retorikens väsen men också en känsla för tajming och en kreativ gnista som hon sprider omkring sig. Hon lotsade mig förbi blindskär, jag vågade testa, göra fel, och redan efter ett par sessioner med Inez blev jag en bättre talare och säkrare framför en publik. Jag har därefter återvänt till Inez och kommer att göra det igen.”

Thomas Heldmark, vetenskapsjournalist