Att släta över, svara artigt, härda ut och le ansträngt för att sedan lämna mötesrummet i ett moln av svordomar och återhållna känslor, är inte vägen till en sund organisation. Konflikter kan vara av godo för kreativiteten om vi möter varandra med öppenhet och respekt. Ta ansvar för dina relationer och investera i de relationer som är viktiga för dig i din vardag. Vi väljer inte alltid våra kollegor, men vi väljer hur vi möter dem. Allt börjar med nyfikenhet och en vilja att förstå den andre.

Som erfaren retoriker och auktoriserad Gestaltterapeut kan Inez erbjuda både ett djup och en bredd för att hjälpa er i er situation. Om du väljer att arbeta med konflikthantering kan du medvetandegöra din roll i relationen, se hur du påverkar och påverkas för att sedan ta ditt ansvar för att förbättra den. Här arbetar vi med hur vi uttrycker oss på bästa sätt, i kropp och ord, för att föra relationen, och gruppen, framåt.

Konflikthantering är som bäst när berörda parter är med. Ibland är inte det möjligt – då kan vi arbeta med detta enskilt, du och jag. Annars tar jag emot både par och grupper i konflikter.

Jag har mottagning i Knivsta, Stockholm samt digitalt. Varmt välkommen!


Vad behöver du?
Konsten att mötas med retorik och gestaltterapi
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding