Många undersökningar visar på att medarbetarna inte känner sig tillräckligt sedda, att de får för lite återkoppling. Vi ser också många tecken på chefer som inte tycker de gör annat än att ge just det. Men tas det emot som feedback?

Vad är feedback? Varför och hur levererar du den? Och bemöter du den på ett sätt som uppmuntrar till mer?

Organisationer som satsar på en sund och levande feedbackkultur är organisationer som växer inifrån och därmed får en stark grund att stå på – i nöd och lust.


Vad behöver du?
Konsten att mötas med retorik och gestaltterapi
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding