”Det viktiga var ledningsgruppens utveckling. Inez är kompetent och leder svåra processer på ett naturligt och bra sätt.”

Anders Pettersson, skolområdeschef, Uppsala Kommun

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 

”Jag har, under de 20 år som jag arbetat övergripande inom skolväsendet, vid ett flertal tillfällen anlitat Inez Victor, bland annat:

  • för utveckling av ledningsgruppen. Det har varit oerhört givande för gruppens utveckling och inneburit att gruppen ökat sin effektivitet och det har starkt bidragit till utvecklingen av ett mer gynnsamt gruppklimat.
  • Jag har också anlitat Inez för egen handledning och utveckling av mitt ledarskap.

Oavsett vilket uppdrag Inez genomfört har det skett med stor lyhördhet för mina behov som beställare. Inez har varit lyhörd för mina och gruppens behov och anpassat sina upplägg därefter. Alla kompetensutvecklingsinsatser har varit av mycket hög kvalitet och samtliga insatser har fått mycket goda resultat i utvärderingar.”

Ingela Hamlin, Utbildningsdirektör

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vad har du för behov? Vad har (lednings-)gruppen för behov? Hur kommunicerar ni tillsammans, hur mår ni?

Ni kan anlita mig som chefsstöd både individuellt och för grupp.

Jag tar emot i centrala Stockholm, i Knivsta samt digitalt anywhere.

Nyfiken? Hör av dig, så ser vi tillsammans över vad du eller ni behöver.