I vårt snabba samhälle möter jag många ledningsgrupper som tror sig ha en gemensam grund, några värdeord att jobba efter och olika sätt att förmedla det till sina medarbetare.

Här analyserar vi ryggraden i er organisation och filar på syfte, argument, metaforer och formuleringar. Det här blir er organisations stomme, som var och en sedan kan göra sin personliga version av.

Detta är ett arbete som sträcker sig över lång tid och ofta leder till en tajtare ledningsgrupp, som ger er aha-upplevelser för vad ni faktiskt gör. Dessutom ökar motivationen att nå ut med vad ni gör och varför växer. Det blir mer än bara ord.

En nytändning för såväl ledningsgrupp, medarbetare och kunder.

 

Läkemedelsföretaget Sprint Bioscience om sitt samarbete med INEZ VICTOR.