Här berättar jag i korthet vad gestaltterapi är.

Ditt liv. Ditt ansvar. Din möjlighet.

Gestaltterapi är en av världens största terapiformer. Det är en humanistisk terapiform som lyfter fram människans självmedvetande och meningsskapande. Terapin betonar relationernas betydelse för identitetsskapande och upprätthållande av psykisk hälsa. Med hjälp av gestaltterapi övar du upp din förmåga att känna av kroppens signaler, hitta din egen vilja och fatta medvetna beslut som du mår bra av i ditt liv. Förutom som terapiform har gestaltmetodiken också visat sig vara framgångsrik när det gäller organisations- och grupputveckling.

När det handlar om personlig utveckling fokuserar många på framtida mål. Gestalt bortser inte från det, men lägger fokus på nuläget, snarare än målbilden. För mig, som har haft en vana att rusa snabbt har det varit oerhört provocerande. Och oerhört givande! Förändringsparadoxen inom gestalt visar just på att vi uppnår förändring när vi blir den vi är, inte när vi försöker bli något som vi inte är. Det snabbaste sättet är ibland att vara väldigt långsam. Gestalt stöttar dig att bli mer av den du är. När du hittar och följer din egen kompass, får du tillgång till det liv du vill skapa och leva. Mer tillgång till dig själv helt enkelt.

Något jag är väldigt stolt över är denna gedigna gestaltterapeututbildning. Bland mycket annat kräver den att vi jobbar intensivt och många år med oss själva, som människor. Du vet – ge syrgasen först till dig själv, hjälp sedan andra. Det ger en stadigare trygghet för dig som klient, när du möter din gestaltterapeut.

Se mig tala om gestalt och vad gestaltutbildningen gav mig.

Jag är auktoriserad gestaltterapeut och medlem i SAG, Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter. Läs gärna mer på deras hemsida.

Gestaltakademins studenter (VT 2018) formulerar vad gestalt är, i ett gemensamt ordmoln. Tack alla ni som var med och bidrog till detta!