Spotify
Stockholms Universitet
Novare Accelerate (Investor Group), Young Professionals
Ericsson
Nordic Choice Hotels
Uppsala Kommun
Danske Bank
Hewlett-Packard
Tieto
My Newsdesk
IBS Nordics
Elekta
Statkraft, Oslo
Scania
KONE Scandinavia
Stockholms Stadsmission
Inflytandeprojektet, Nationell psykiatrisamordning
Rehab Centrum
Stockholms Stad
Empower AB
Västertorpsskolan
Svenska Konsulthuset
Skeviks Gård
Sälj- och Marknadshögskolan
Värmdö kommun / Siggesta gård
Hälsoteamet
Stockholms Improvisationsteater
SHIA – förbund under SIDA
Swe-dish Satellite
Svensk Energi – Swedenergy – AB
Tobii

Karolinska universitetssjukhuset
Lange Sales
MIG, Marknadsföreningen i Göteborg
SLL, Stockholms Läns Landsting
Företagarna
HSB Omsorg
Naturvårdsverket
Enact
Bygganalys AB
Stockholms Universitet
Norconsult
Proffice AB
Huddinge Kommun
Södertörns högskola
Svenska Djurhälsovården
LO-TCO Biståndsnämnd
e-butik.se
Qvick Resurscentrum
Norrköpings Kommun
Vetenskapsjournalisterna
Forsbergs Skola
Lumagate
Steen & Ström
Par AB
SprintBioscience
Netigate
Tidningen Metro
Rikspolisstyrelsen
PwC, PricewaterhouseCoopers
Tre
Compello
Mercuri International