Många gånger snubblar vi idag över vår egen ”effektivitet”, skryter över korta möten och snabba informationstömningar. Men vad händer sedan?

Ett mötes effektivitet mäts varken i antal minuter eller antal ord, utan i vad som händer sedan. Effekten.

Ibland behövs det bara 15 minuter för ett möte. Då ska vi hålla oss till det – inte dra ut på det av artighetsskäl. Ibland behövs två timmar, fast vi inte tror oss ha de timmarna. Då får du väga för och emot. Cost and benefit. Hur viktigt är mötet och hur mycket tid är det värt? Det kan bli dyrare (om det nu är tid vi har i plånboken) att behöva ta flera möten i efterhand för att det har slarvats, skyndats på i onödan och detaljer har missats.

Här arbetar vi med vad som ska ingå i förberedelsen av effektfulla möten, hur du agerar under tiden och hur du följer upp. Allt för att uppnå största möjliga effekt. Det är effektivt!

Jag kan, via retorikworkshops, leda er till mer effektiva möten i vardagen.

Vill du utvecklas individuellt? Jag tar emot för retorikcoachning i Knivsta, Sigtuna, Stockholm och digitalt. Boka din tid direkt: https://www.bokadirekt.se/inez%20victor/var

Varmt välkommen!


Vad behöver du?
Konsten att mötas med retorik och gestaltterapi
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding