I vår snabba värld idag är det lätt att springa förbi både sig själv och andra. ”Effektivitet” blir ofta något som bara går snabbt – vi missar själva effekten. Allt högre krav på tillgänglighet, gör oss otillgängliga. Hur blir det då med den så viktiga, personliga, retoriken?

Att lära sig retorik utan att göra det till sitt, kan leda till att mottagaren mister förtroendet för dig. Retoriken är ett skelett, som blir tomt och opersonligt utan dig som person. Det är du som är huvudrätten. Du som är kryddan.

Det viktigaste du har är din personlighet. Det är genom riktiga möten som vi kan uppnå riktiga resultat. Retoriken hjälper dig att nå ut och gestaltterapin hjälper dig att nå in – både i andra och i dig själv. Hur påverkas du och hur påverkar du? Vem blir du i mötet?

Den här dagen tar vi avstamp i retorikens grunder, går vidare i din roll (som människa, framför titel) och hur du ser på dig själv. Vad kan du se för mönster och vilka kontaktstilar använder du dig av? Kursen är ett samskapande med både övningar och samtal.

Lyssna på Kristina Cohn Linde, VD på Marknadsföreningen i Göteborg, som säger vad hon tyckte om min kurs ”Retorik och gestalt, som konsten att mötas” i måndags.Tack Kia!