Träning i grupp med mig innebär en salig blandning av föreläsningsdelar, diskussioner, kommunikations- och improvisationsövningar. Med ert behov, ert syfte i fokus förbereder jag ett paket som ska ge er det ni behöver. Jag använder det användbara i stunden och kan ge såväl spontan feedback som spontana applåder. Alla är en del av det vi skapar tillsammans, alla deltar, alla tar med sig något därifrån.

Mina workshops brukar vara väldigt uppskattade – både i stunden och i längden!