Träning i grupp tillsammans med mig innebär en salig blandning av föreläsningsdelar, diskussioner, övningar och reflektion. Jag arbetar upplevelsebaserat och följer er, er nyfikenhet och ert behov i stunden.

Med ert behov, ert syfte, i fokus förbereder jag ett paket som ger er det ni behöver. Jag använder det användbara i stunden och kan ge såväl spontan feedback som spontana applåder. Alla är en del av det vi skapar tillsammans, alla deltar, alla tar med sig något därifrån.

Många väljer att boka en rad av workshops, där vi t ex kan arbeta med er psykologiska trygghet. En sådan process är ofta väldigt givande och uppskattad – både i stunden och i längden!