VD:n som lider av scenskräck, den populära HR-chefen som är konflikträdd, styrelsemedlemmen som blir utfryst av andra styrelsemedlemmar. Under de snart 15 år som jag har drivit Victors retorik, har jag mött många som har drabbats av hinder i sin retorik. Hinder som känslor. Historia. Rädslor. Jag vågar påstå att vi alla drabbas av en känsla av litenhet emellanåt. I coachning, inspirationsföreläsningar och workshops samlar vi på oss en mängd byggklossar. Vad ska vi då ha byggklossarna till? Ska vi fortsätta bygga utanpå, eller kan vi göra annorlunda?

Retoriken hjälper oss med vad vi ser, hör och uppfattar. Den ökar vår medvetenhet och hjälper oss att vara en lyhörd lyssnare, skapa förtroende och att övertyga. Det är en ynnest att få hjälpa människor att växa i det.

Det är ingen slump att jag har valt ett yrke, där varje dag avslutas med applåder. Jag badar i bekräftelsen som säger att jag är bra. Jag är bra för att jag gör bra. Men sedan – när ljudet av applåderna seglar iväg, sista utvärderingen är läst och egomassagen är över – vad gör jag då?

Vi påverkar och vi påverkas. Hur påverkas du? Vad finns innanför din kostym? När ljudet av sjudande applåder avtar, självkritiken ökar och prestationen minskar – vad finns kvar då? Vem sopar upp spillrorna av litenheten? En hållbar ledare är inte en uppblåst ballong, som riskerar att brista. En hållbar ledare är en ledare med kött innanför västen.

Behovet ligger inte i att bygga en större kostym, utan att värna om köttet innanför. Hur arbetar du med dig själv när hindren gör dig liten, låtsasstark eller ensam? Hur hanterar du en situation, där du har alla emot dig? Hur möter du andra, de dagar du snubblar på kostymens långa ben och du känner dig som den välbekanta bluffen?

Behovet är insidan. Min längtan efter att bli terapeut, har i många år legat där som en bakgrundsmusik i vardagen. Nu gör jag det! Jag pluggar till gestaltterapeut på Gestaltakademin. Nu ska jag inte längre behöva begränsa mig genom att säga ”jag är inte terapeut”.

Jag firar det med att byta namn på mitt företag, från Victors retorik till INEZ VICTOR retorik & gestaltterapi. Mitt förhållande till retorik är en livslång relation. Det är konsten att få människor att mötas. Det är ensamt på toppen och hur blir mötena om vi möts med en massa tomma kostymer? Låt oss jobba med köttet! Jag vill hjälpa ledare och människor att växa – inifrån och ut.

Hållbar retorik. Hållbart ledarskap. Hållbart liv.

Relaterade inlägg

Ledarskap

Tre tips för chefer och tillgänglighet

Mejl, telefon, (o)sociala medier och ständigt öppen dörr. Eller är det öppet landskap för din del? Jag jobbar med många chefer som talar om deras press att ständigt vara tillgängliga. Oavsett hur de sitter rent Läs mer…