Ditt liv. Ditt ansvar. Din möjlighet.

Det retoriken och gestalt har gemensamt är kraften i det autentiska mötet samt att de båda fokuserar på HUR:et. Något jag också värdesätter är det egna ansvaret – i retoriken, inom gestalt, i livet. 

Gestaltterapi är världens största terapiform. Med hjälp av gestaltterapi övar du upp din förmåga att känna av kroppens signaler, hitta din egen vilja och fatta medvetna beslut som du mår bra av i ditt liv.

När det handlar om personlig utveckling fokuserar många på framtida mål. Gestalt bortser inte från det, men lägger fokus på nuläget, snarare än målbilden. För mig, som har haft en vana att rusa snabbt har det varit oerhört provocerande. Och oerhört givande! Förändringsparadoxen inom gestalt visar just på att vi uppnår förändring när vi blir den vi är, inte när vi försöker bli något som vi inte är. Det snabbaste sättet är ibland att vara väldigt långsam. Gestalt stöttar dig att bli mer av den du är. När du hittar och följer din egen kompass, får du tillgång till det liv du vill skapa och leva.

Gestaltakademins studenter (VT 2018) formulerar vad gestalt är, i ett gemensamt ordmoln. Tack alla ni som var med och bidrog till detta!