INEZ VICTOR kommer till er, för att analysera er retorik. Du slipper rollspel och fiktiva situationer. Retorikskugga innebär att INEZ VICTOR kommer ut och är med i skarpt läge.

Här får ni en fluga på väggen eller just, en retorikskugga, som analyserar er retorik under mötet / presentationen / förhandlingen / konferensen. Vad hände och varför? Vilka ordval, vilket kroppsspråk och vilket tempo påverkade situationen? Hur kommer det sig att ni uppnådde, eller inte uppnådde, ert syfte med mötet?


Hur vill du utvecklas?
Inspirationsföreläsningar
Workshops
Personlig coachning
Retorikskugga
Individuell terapi