Det medvetna HUR:et i all kommunikation

Många som hör ordet retorik tänker på presentationsteknik och tal. Ja det är en del av retoriken, som också är så oändligt mycket mer. Retorik är konsten att skapa kontakt, att lyssna, att nå fram. Den retorik INEZ VICTOR arbetar med gäller din retorik i vardagen. Det kan handla om att ena budskapet i en ledningsgrupp, lösa konflikter eller skapa en feedbackkultur i sin organisation. Situationerna är många. Jag behöver inte dra in Aristoteles i det här, utan väljer istället att ge dig min egen definition av retorik: det medvetna HUR:et i all kommunikation.

Hur står du, hur går du, hur formulerar du dig? Klädsel, förberedelse, spontanitet, personlighet, tempo, röst, metaforer, entusiasm, volym, struktur, gester, rykte, tidhållning och känslor är bara ett axplock av aspekter som ska beaktas i det medvetna hur:et.

Konsten är att både nå ut – och in!

Med en tydlig struktur, får personligheten plats. Med en medvetenhet om dig själv, får mottagaren plats. Med en lyhördhet för situationen, får syftet plats. Ge plats för din retorik!