I vårt snabba samhälle möter jag många ledningsgrupper som tror sig ha en gemensam grund, några värdeord att jobba efter och olika sätt att förmedla det till sina medarbetare.

Här analyserar vi ryggraden i er organisation och filar på syfte, argument, metaforer och formuleringar. Det här blir er organisations stomme, som var och en sedan kan göra sin personliga version av.

Detta är ett arbete som sträcker sig över lång tid och ofta leder till en tajtare ledningsgrupp, som ger er aha-upplevelser för vad ni faktiskt gör. Dessutom ökar motivationen att nå ut med vad ni gör och varför växer. Det blir mer än bara ord.

En nytändning för såväl ledningsgrupp, medarbetare och kunder.


Vad behöver du?
Hitta modet på scenen – våga tala, våga bli hörd
Skapa WOW-presentationen
Stärk ditt Ethos
Bygg och leverera din argumentation
Formulera och strukturera ledningens gemensamma budskap
Förbered och led möten som ger effekt
Arbeta modigt och respektfullt med konflikthantering
Hantera och minska på härskarteknikerna
Skapa en sund feedbackkultur
Lek er till teambuilding