Det är dags att göra något. Se SVT’s artikel om hur siffrorna ökar gällande vår psykiska ohälsa. Varje bakom siffra står en ung människa. Det är dags att göra något!

Jag har tidigare skrivit en blogg om vad vi kan göra. Tyskland står som ett lyckat exempel med friskare människor, för mindre pengar. Inför gratis terapi för alla!

Relaterade inlägg

Gestaltterapi

Varför ska jag gå i terapi?

En härlig motivation till att ta ansvar för hur vi mår. Ditt liv. Ditt ansvar. Din möjlighet. Gestaltterapin kan hjälpa dig att bli mer medveten om din livssituation och de val du gör i livet. Läs mer…

Gestaltterapi

Hur arbetar en gestaltterapeut?

Vad är egentligen gestaltterapi, vilken utbildning krävs och hur arbetar en gestaltterapeut? Här får du en film från mina norska kollegor som handlar om vad gestalt är, hur deras gestaltutbildning ser ut och hur en Läs mer…